gowşamak işlik

 1. Berkligi peselmek, pugtalygy aýrylmak.

  • Petlä urlan çüý gowşapdyr.

 2. Göçme manyda Ýatyşmak, peselmek, köşeşmek, maýlamak.

  • Güýçli ýel kem-kemden gowşady.

  • Howa birneme gowşady.

 3. Depgini peselmek, ýaramazlanmak.

  • Işiň gidişiniň gowşamagyna ýol bermek bolmaz.