gotur go‧tur

 1. Ýüzi mama dişän, ýüzünde mama keseliniň yzy galan.

  • Ýüzi gotur adam.

 2. Malyň adamyň hamyna düşýän gijilewükli kesel.

  • Gulman baýlardan üç sany çallyk geçini nesýe aldyk, ol geçilerem gotur çykdy.

  • Gotur düýe mal doktary gotur mallary aňsatlyk bilen bejerýär.

  • Gotur goluňda bolmasyn, ýaman-ýanyňda. (nakyl)

gotur açmak

Gotur keseli bilen kesellemek, gotur keseli degmek.

 • Geçiniň gotur açanyny bejerýäris. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • gotura
 • goturdy
 • goturja
 • goturlar
 • gotury
 • goturyny
 • goturyň