gorkmak gork‧mak işlik

 1. Bir zatdan, hereketden we ş. m. heder etmek, gorky duýgusy peýda bolmak, ürkmek.

  • Mährijemal gorkup: --Waý -- diýip gygyrdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Gorkana goşa görner. (nakyl)

 2. Heder etmek, ätiýaç etmek, çekinmek.

  • Biz ähli mugallymlar bolup ondan gorkardyk. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gorkmak - gorkdum, gorkduň, gorkupdyr.

gorkan öňürder etmek

Ätiýaç edip, bir zady öňünden aýtmak, ýerine ýetirmek.

 • Iwan, gorkan öňürder etme. (B. Kerrbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gorkaly
 • gorkam
 • gorkamok
 • gorkan
 • gorkana
 • gorkanam
 • gorkanda
 • gorkandygy
 • gorkandygymy
 • gorkandygyny
 • gorkandyklary
 • gorkandyr
 • gorkanlary
 • gorkanlarynda
 • gorkanlygy
 • gorkanok
 • gorkany
 • gorkanym
 • gorkanyna
 • gorkanyny
 • gorkanyň
 • gorkanyňa
 • gorkar
 • gorkara
 • gorkardy
 • gorkardyk
 • gorkardylar
 • gorkarlar
 • gorkarmy
 • gorkarsyňyz
 • gorkaýjak
 • gorkaňok
 • gorkaňokmy
 • gorkdular
 • gorkdum
 • gorkdum-da
 • gorkdumam
 • gorkdumy
 • gorkduň
 • gorkduňmy
 • gorkdy
 • gorkdy-da
 • gorkjagam
 • gorkjagyny
 • gorkjak
 • gorkjakdy
 • gorkjakmy
 • gorkma
 • gorkma-da
 • gorkmady
 • gorkmadygyň
 • gorkmadyk
 • gorkmadylar
 • gorkmadyň
 • gorkmadyňmy
 • gorkmadyňyzmy
 • gorkmaga
 • gorkmagam
 • gorkmagy
 • gorkmagyn
 • gorkmagyň
 • gorkmajak
 • gorkmak
 • gorkmakdan
 • gorkmaklaryny
 • gorkmaklygyň
 • gorkmaklyk
 • gorkmaly
 • gorkmalydygyny
 • gorkmalydyr
 • gorkman
 • gorkmanam
 • gorkmandy
 • gorkmandylar
 • gorkmandym
 • gorkmandyr
 • gorkmandyrlar
 • gorkmany
 • gorkmaryn
 • gorkmasa
 • gorkmasaň
 • gorkmasy
 • gorkmasyn
 • gorkmaz
 • gorkmazdan
 • gorkmazdy
 • gorkmazdym
 • gorkmazlygy
 • gorkmazlygyny
 • gorkmazlygyň
 • gorkmazlyk
 • gorkmazça
 • gorkmaýan
 • gorkmaýandygyna
 • gorkmaýandygyny
 • gorkmaýandygyňyzy
 • gorkmaýanlygyň
 • gorkmaýany
 • gorkmaýanymy
 • gorkmaýanymyň
 • gorkmaýar
 • gorkmaýardy
 • gorkmaýardym
 • gorkmaýarlar
 • gorkmaýarsyňyzmy
 • gorkmaýaryn
 • gorkmaň
 • gorksa
 • gorksa-da
 • gorksalar
 • gorksamam
 • gorksaň
 • gorksaňam
 • gorksun
 • gorksunlar
 • gorkubam
 • gorkup
 • gorkupdy
 • gorkupdyk
 • gorkupdym
 • gorkupdyr
 • gorkupdyr-da
 • gorkupdyrlar
 • gorkupmy
 • gorkupsyňyz
 • gorkuň
 • gorkýan
 • gorkýan-da
 • gorkýana
 • gorkýanam
 • gorkýandygy
 • gorkýandygymyz
 • gorkýandygyna
 • gorkýandygyny
 • gorkýandygyňy
 • gorkýandyklary
 • gorkýandyklaryna
 • gorkýandyklaryny
 • gorkýandyr
 • gorkýandyryn
 • gorkýanlar
 • gorkýanlygy
 • gorkýanlygynyň
 • gorkýanyny
 • gorkýanynyň
 • gorkýanyňyz
 • gorkýar
 • gorkýardy
 • gorkýardylar
 • gorkýardym
 • gorkýarlar
 • gorkýarmyň
 • gorkýarsyň
 • gorkýarsyňyz
 • gorkýaryn
 • gorkýarys