gorkaklyk gor‧kak‧lyk

Gorkaga degişli bolan gylyk-häsiýet, batyr dällik, towşan ýüreklik.

 • Gorkaklygyň hem gözüni çykarýarsyň.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gorkaklyk - gorkaklygy.


Duş gelýän formalary
 • gorkaklyga
 • gorkaklygy
 • gorkaklygym
 • gorkaklygyndan
 • gorkaklygyň
 • gorkaklygyňy
 • gorkaklykda
 • gorkaklykdan
 • gorkaklykdygyny
 • gorkaklyklary