gorjamak gor‧ja‧mak işlik

[go:rjamak]

 1. Dörjelemek, ölçermek.

  • Ody gorjasaň-öçer, goňşyňy gozgasaň-göçer. (nakyl)

 2. Bir zadyň içini arassalamak üçin dyrmalamak.

  • Ol şybygynyň içini gorjady-da, ýene onuň ajy tüssesini içine sordy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Bolup geçen zady ýaňadan gozgamak, agzamak.

  • Öten ýylky meseläni gorjaýarlar.


Duş gelýän formalary
 • gorjady
 • gorjady-da
 • gorjamaga
 • gorjamak
 • gorjap
 • gorjasaň
 • gorjaýarlar