gorjaşdyrmak gor‧jaş‧dyr‧mak işlik

[go:rjaştyrmak]

  1. Jörjeşdirmek, ölçerişdirmek (ot hakda).

  2. Bolup geçen zady ýüze çykarmak üçin gorjap ýörmek.

    • Ody gorjaşdyrmak.


Duş gelýän formalary
  • gorjaşdyrmak