goranmak go‧ran‧mak işlik

[go:ranmak]

 1. Daşky sredanyň, zadyň zyýan-zelel ýetirmezligi üçin özüňi goramak.

  • Keseliň ýokuşmagyndan goranmak aňstadyr. (N. A. Ýablokow, Ýokançly içege keselleri)

 2. Watany howply ýagdaýdan goramak, duşmandan özüňi goramak.

  • Goranmak işinde bolan taýýarlyklara göz gezdiriljek meýdana gitjek. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • goranalyň
 • goranan
 • gorananda
 • goranar
 • gorandygy
 • gorandygyny
 • gorandyklary
 • gorandylar
 • gorandyr
 • goranjak
 • goranma
 • goranmaga
 • goranmagy
 • goranmagyny
 • goranmagynyň
 • goranmagyň
 • goranmak
 • goranmakda
 • goranmakdan
 • goranmaklaryny
 • goranmaklyga
 • goranmaklygy
 • goranmaklyk
 • goranmaly
 • goranmalydygyny
 • goranmalydyr
 • goransaň-da
 • goranyp
 • goranypdyr
 • goranyň
 • goranýan
 • goranýana
 • goranýandygy
 • goranýanlaryň
 • goranýanyň
 • goranýar
 • goranýardylar
 • goranýarlar
 • goranýarys