goramak go‧ra‧mak işlik

[go:ramak]

 1. Ekine we ş. m. gözegçilik etmek, garawulçylyk çekmek, esewanlyk etmek.

 2. Watany duşmandan saklamak.

  • Duşmanlardan azatlygy goraýas, meýil etseler, biz rehimsiz daraýas. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gorady
 • goradylar
 • goradym
 • goradymy
 • goradyň
 • goragyn
 • gorajagyna
 • gorajak
 • gorajakdy
 • gorajakdygyna
 • gorajakdygyny
 • gorajakdyklaryny
 • gorajakdyr
 • gorajaklar
 • goralyň
 • goram
 • gorama
 • goramaga
 • goramaga-da
 • goramagy
 • goramagymyz
 • goramagymyzy
 • goramagymyzyň
 • goramagyn
 • goramagyna
 • goramagyndan
 • goramagyny
 • goramagynyň
 • goramagyň
 • goramak
 • goramakda
 • goramakdan
 • goramakdy
 • goramakdygyna
 • goramakdyr
 • goramaklyga
 • goramaklygy
 • goramaklygyna
 • goramaklygyň
 • goramaklyk
 • goramaklykda
 • goramalarynyň
 • goramaly
 • goramalydy
 • goramalydygy
 • goramalydygyna
 • goramalydygyny
 • goramalydyk
 • goramalydyr
 • goramalydyrlar
 • goraman
 • goramana
 • goramandygyny
 • goramandyrys
 • goramany
 • goramasa
 • goramasaň
 • goramasyn
 • goramazdan
 • goramaýan
 • goramaýandygyny
 • goramaýar
 • goran
 • gorandan
 • gorandygy
 • gorandygyny
 • gorandyklary
 • gorandyr
 • goranlarynda
 • goranok
 • goransoň
 • gorany
 • goranym
 • goranynda
 • goranyndan
 • goranyň
 • goranyňda
 • gorap
 • gorapdy
 • gorapdylar
 • gorapdyr
 • gorapdyrlar
 • gorar
 • gorar-da
 • gorara
 • gorardan
 • gorardy
 • gorarlar
 • gorarsyň
 • goraryn
 • gorarys
 • gorasalaram
 • gorasaň
 • gorasy
 • gorasyn
 • gorasynam
 • goraý
 • goraýan
 • goraýan-da
 • goraýanam
 • goraýandan
 • goraýandygy
 • goraýandygyny
 • goraýandyklary
 • goraýandyklaryny
 • goraýandyr
 • goraýanlar
 • goraýanlara
 • goraýanlaryň
 • goraýanlygy
 • goraýanyna
 • goraýanyňda
 • goraýar
 • goraýardy
 • goraýardylar
 • goraýarka
 • goraýarlar
 • goraýarys
 • goraýmaly
 • goraýyn
 • goraň