gorag go‧rag at

[go:rag]

 1. Gorap saklamak üçin edilýän çäre, saklaw.

  • Soňky wagtlarda duşmanlar şol obany gorag astynda saklamaga başlapdyrlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sen hak zähmetimiň goragyndasyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir zadyň öňüne edilýän päsgelçilik.

  • Meýdan- gorag tokaýlaryny ekmek hakyndaky karar.


Duş gelýän formalary
 • goraga
 • goragda
 • goragdadyr
 • goragdaky
 • goragdan
 • goraglar
 • goraglardan
 • goraglardy
 • goraglardyr
 • goraglary
 • goraglaryny
 • goraglarynyň
 • goraglaryň
 • goragly
 • goraglydy
 • goraglygyny
 • goraglyk
 • goraglylyga
 • goraglylygy
 • goraglylygyna
 • goraglylygyny
 • goraglylygynyň
 • goraglylygyň
 • goraglylyk
 • goragsyz
 • goragsyzlyga
 • goragsyzlygy
 • goragsyzlyk
 • goragy
 • goragydy
 • goragyn
 • goragyna
 • goragynda
 • goragyndadyr
 • goragyndan
 • goragyny
 • goragynyň
 • goragyň
 • goragyňa
 • goragyňdyr
 • goragça