gorçy gor‧çy 1

Gor tutýan.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem gorçy - gorçuda, gorçular, gorçusy.

gorçy gor‧çy 2

  1. Zoologiýa Garaköli-goýun bilen gazaky goýnuň aralygyndaky goýnuň ady.

  2. Goýnuň goňra ýakyn we ak bilen goňruň aralygyndaky reňki.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem gorçy - gorçuda, gorçular, gorçusy.