goldaw gol‧daw

Kömek, garaşyk, hemaýat, ýardam.

 • Emma ol başla doly goldaw tapmandyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Araky pul maňa oňat goldaw boldy.


Duş gelýän formalary
 • goldawa
 • goldawdan
 • goldawdyr
 • goldawlar
 • goldawlara
 • goldawlary
 • goldawlaryna
 • goldawlaryny
 • goldawly
 • goldawlylygy
 • goldawlylygynda
 • goldawsyz
 • goldawsyzlyk
 • goldawy
 • goldawydyr
 • goldawymyz
 • goldawymyzda
 • goldawymyzy
 • goldawyna
 • goldawynda
 • goldawyndaky
 • goldawyndan
 • goldawyny
 • goldawynyň
 • goldawyň
 • goldawyňyz