golak go‧lak

Goly bolmadyk, eli kesik, golsuz.

 • Golak adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem golak - golagy.


Duş gelýän formalary
 • golaga
 • golagam
 • golagy
 • golagyň
 • golagyňam
 • golakdan
 • golakdanam
 • golakdy
 • golaklara
 • golaklardan
 • golaklaryň
 • golaklyk