golaýlatmak go‧laý‧lat‧mak işlik

Golaý aralyga eltmek, golaý getirmek, ýakynlatmak.

 • Kem-kemden olaryň aralaryny golaýlatdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Şofýor maşyny köprä golaýlatdy-da duruzdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem golaýlatmak - golaýladýar, golaýladar, golaýladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • golaýladan
 • golaýladyp
 • golaýladypdyr
 • golaýladýan
 • golaýladýar
 • golaýladýardy
 • golaýladýarlar
 • golaýlatdy
 • golaýlatdy-da
 • golaýlatdylar
 • golaýlatmagy
 • golaýlatmak
 • golaýlatmakdyr
 • golaýlatmaly
 • golaýlatmalydy
 • golaýlatmasy