golaýlaşmak go‧laý‧laş‧mak işlik

 1. Bir ýere, bir zada has golaýlamak, golaý gelmek, ýakyn gelmek ýakynlaşmak.

  • El guşy möjege has golaýlaşypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Otly stansiýa golaýlaşýardy.

 2. Ýetip gelmek, ýakynlaşmak.

  • Ol şol mahal garaňkynyň golaýlaşmagyna begendi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • golaýlaşan
 • golaýlaşana
 • golaýlaşanda
 • golaýlaşandan
 • golaýlaşandygyny
 • golaýlaşandyklaryna
 • golaýlaşanlygy
 • golaýlaşansoň
 • golaýlaşanyna
 • golaýlaşanyny
 • golaýlaşar
 • golaýlaşardy
 • golaýlaşaryna
 • golaýlaşdy
 • golaýlaşdy-da
 • golaýlaşdygyça
 • golaýlaşdygyňça
 • golaýlaşdykça
 • golaýlaşdylar
 • golaýlaşjak
 • golaýlaşma
 • golaýlaşmaga
 • golaýlaşmagy
 • golaýlaşmagyna
 • golaýlaşmagyň
 • golaýlaşmak
 • golaýlaşmakda
 • golaýlaşmakdan
 • golaýlaşmalar
 • golaýlaşmaly
 • golaýlaşmalydygyna
 • golaýlaşmalydyr
 • golaýlaşman
 • golaýlaşmasy
 • golaýlaşmaýar
 • golaýlaşsa
 • golaýlaşsa-da
 • golaýlaşsak
 • golaýlaşybam
 • golaýlaşyp
 • golaýlaşypdy
 • golaýlaşýan
 • golaýlaşýandygy
 • golaýlaşýandygyna
 • golaýlaşýandygyny
 • golaýlaşýança
 • golaýlaşýar
 • golaýlaşýardy
 • golaýlaşýardylar
 • golaýlaşýarlar