golçur

Ösümligiň gapdaldan çykýan ösüntgisini, kelte şaha.

 • Meret küýki jöwenleriň ýaş golçurlaryny ýygmaga durdy.


Duş gelýän formalary
 • golçurda
 • golçurdan
 • golçurlar
 • golçurlary
 • golçurlaryny
 • golçurlaryň
 • golçurly
 • golçurlylygy
 • golçury
 • golçuryndaky
 • golçuryny
 • golçuryň