gojalyk

Gojanyň ýaşynda bolmaklyk, garrylyk ýaşyna ýeten.

  • Miweler astynda böklepjap ýaşlar, ýaşlyga oýlandy gojaman başlar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Agronom ýaňky gojamamanyň çynarlaryň şahalaryn al asmana gol uzadýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Gojaman daglar tebigatyň gözelligine görk goşýardylar. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gojalyk - gojalygy.


Duş gelýän formalary
  • gojalyga
  • gojalygy
  • gojalygyna
  • gojalygyny
  • gojalygyň
  • gojalykda
  • gojalykdan