gojalmak işlik

Gojalyk ýaşyna ýatmak, garramak.

 • Asyrlar oň gara saçyn agartmaz, Ömür baky hiç gojalmak ýok oňa. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • gojalan
 • gojalany
 • gojalar
 • gojalara
 • gojalardyr
 • gojalary
 • gojalaryna
 • gojalaryndan
 • gojalarça
 • gojaldyk
 • gojaldykça
 • gojalmak
 • gojalyp
 • gojalypdy
 • gojalypdyr
 • gojalýan