goja

 1. Ýaşuly, garry.

  • Komandir bilen ýerli daýhanlardan bolan bir gojany görende soň ol ynandy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gadam aga örän hoş gylyk goja. (N. Pomma, Goşgular)

  • Burny düwünli goja girpikmen çala närazylyk bilen garady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Üstünde birnäçe asyrlar geçen, köne, garry.

  • Goja dagalar.


Duş gelýän formalary
 • goja-da
 • gojada
 • gojadan
 • gojadanam
 • gojady
 • gojadygy
 • gojadyr
 • gojalar
 • gojalara
 • gojalaram
 • gojalardyr
 • gojalary
 • gojalarymyzyň
 • gojalaryna
 • gojalaryndan
 • gojalarynyň
 • gojalaryň
 • gojaly
 • gojalyga
 • gojalygy
 • gojalygyna
 • gojalygyny
 • gojalygyň
 • gojalyk
 • gojalykda
 • gojalykdan
 • gojalynyň
 • gojam
 • gojanam
 • gojany
 • gojanyň
 • gojanyňam
 • gojasy
 • gojasyna
 • gojasynyň
 • gojaň
 • gojaňy