goşunçylyk go‧şun‧çy‧lyk

Harby gulluk ýagdaýy.

  • Kyrk ýyllap goşunçylykdan tarhan gezen daýhan birdenkä soldat bermegi örän ýokuş gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goşunçylyk - goşunçylygy.


Duş gelýän formalary
  • goşunçylyga
  • goşunçylygyna
  • goşunçylykda
  • goşunçylykdan
  • goşunçylykdyr