goşun go‧şun

Döwletiň ýaragly güýçleri ýa-da onuň bir bölegi.

 • Tejende az sanly gyzyl grawdiýadan başga goşun güýji ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • goşuna
 • goşunam
 • goşunda
 • goşundady
 • goşundaky
 • goşundakyny
 • goşundan
 • goşundy
 • goşundylar
 • goşundyr
 • goşunlar
 • goşunlara
 • goşunlaram
 • goşunlarda
 • goşunlardan
 • goşunlardy
 • goşunlary
 • goşunlary-da
 • goşunlarydyr
 • goşunlarym
 • goşunlarymyz
 • goşunlarymyzy
 • goşunlarymyzyň
 • goşunlaryna
 • goşunlarynda
 • goşunlaryndan
 • goşunlaryny
 • goşunlarynyň
 • goşunlaryň
 • goşunly
 • goşunlylar
 • goşunsyz
 • goşuny
 • goşuny-da
 • goşunydy
 • goşunym
 • goşunymyz
 • goşunymyza
 • goşunymyzda
 • goşunymyzy
 • goşunymyzyň
 • goşunymyň
 • goşunyn
 • goşunyna
 • goşunynda
 • goşunyndaky
 • goşunyndan
 • goşunyny
 • goşunynyň
 • goşunyň
 • goşunyňa
 • goşunyňy
 • goşunyňyzy