goşulyşmak go‧şu‧lyş‧mak işlik

 1. Birnäçe bolup birleşmek, garyşmak.

  • Ýene atlanyp, goşulyşyp sürübersinler. («Görogly» eposy)

 2. Sazlaşykly çykmak, sazlaşmak.


Duş gelýän formalary
 • goşulyşan
 • goşulyşandygy
 • goşulyşandyr
 • goşulyşanlarynda
 • goşulyşansoň
 • goşulyşanyndan
 • goşulyşanyňy
 • goşulyşar
 • goşulyşarlar
 • goşulyşaýmak
 • goşulyşdy
 • goşulyşdylar
 • goşulyşma
 • goşulyşma-da
 • goşulyşmaga
 • goşulyşmagy
 • goşulyşmagyn
 • goşulyşmagyna
 • goşulyşmagynda
 • goşulyşmagyndan
 • goşulyşmagyny
 • goşulyşmagynyň
 • goşulyşmagyň
 • goşulyşmak
 • goşulyşmakda
 • goşulyşmakdan
 • goşulyşmaklaryny
 • goşulyşmaklarynyň
 • goşulyşmaklyga
 • goşulyşmaklygy
 • goşulyşmaklygyna
 • goşulyşmaklykdan
 • goşulyşmalarynyň
 • goşulyşmalaryň
 • goşulyşmaly
 • goşulyşmalyň
 • goşulyşman
 • goşulyşmanyň
 • goşulyşmasy
 • goşulyşmasyny
 • goşulyşmasynyň
 • goşulyşmazlygy
 • goşulyşmazlygyny
 • goşulyşmazlyk
 • goşulyşmaýandygyny
 • goşulyşmaýar
 • goşulyşmaýarlar
 • goşulyşyp
 • goşulyşypdyr
 • goşulyşypdyrlar
 • goşulyşyň
 • goşulyşýan
 • goşulyşýandygy
 • goşulyşýandygyna
 • goşulyşýandygyny
 • goşulyşýandyr
 • goşulyşýanlaryň
 • goşulyşýanlygy
 • goşulyşýar
 • goşulyşýardy
 • goşulyşýardylar
 • goşulyşýarlar