goşdurmak goş‧dur‧mak işlik

 1. seret gardyrmak

 2. Arasyna birikdirmek, arasyna gardyrmak.

  • Ýekeje sygrymy goşduraý! -- diýip, nabat eje çopana ýüz tutdy.

 3. Sürmek üçin araba we ş. m. berkitdirme.

  • Aty araba goşdurmak.

 4. Düzdürmek, ýazdyrmak.

  • Goşy goşdurmak.


Duş gelýän formalary
 • goşduran
 • goşdurandyr
 • goşdurany
 • goşduraý
 • goşdurdy
 • goşdurmagy
 • goşdurmajak
 • goşdurmak
 • goşdurypdy