goşawuçlamak go‧şa‧wuç‧la‧mak işlik

Goşawuç bilen almak.

  • Suwdan goşawuçlap ýüzün ýuwanda, özüne-de göründi oň syraty. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Işikden gelene goşawuçlap paý berdiler.


Duş gelýän formalary
  • goşawuçlap
  • goşawuçlaryny