goşawuç go‧şa‧wuç

Iki eliňi birleşdirip tutanyňda emele gelýän el aýasyndaky boşluk.

  • Goşawujyny iýmden dolduryp, daşaryk çykdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goşawuç - goşawujy.


Duş gelýän formalary
  • goşawujyna
  • goşawujyny
  • goşawujyň
  • goşawuçlaryny