goşant

Bir zadyň üstüni ýetirmek üçin goşulýan paý, bölek, ýetne, zat.

 • Ol öz goşandyny goşmaga barýar, işlemäge Garagumuň çölüne. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goşant - goşandy.


Duş gelýän formalary
 • goşanda
 • goşandy
 • goşandy-da
 • goşandydyr
 • goşandym
 • goşandymy
 • goşandymyz
 • goşandymyzy
 • goşandyna
 • goşandynda
 • goşandyndan
 • goşandyny
 • goşandynyň
 • goşandyň
 • goşandyňyza
 • goşandyňyzy
 • goşantdan
 • goşantdyr
 • goşantlar
 • goşantlara
 • goşantlardan
 • goşantlary
 • goşantlaryna
 • goşantlarynda
 • goşantlaryndan
 • goşantlaryny
 • goşantlarynyň
 • goşantlaryň
 • goşantly
 • goşantsyz
 • goşantsyzlyk