goşýumruk goş‧ýum‧ruk

Birleşdirilen iki ýumruk.

  • Daşyň ulugy goşýumruk ýalydy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Allaly par goşýumruk ýaly iki sany daşy goltugyna salypdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem goşýumruk - goşýumrugy.