goýun go‧ýun 1

Goşa toýnaklylar otrýadynda bolup, süýt, orta hasap bilen her ýüz ene goýundan 105 guzy alyndy.

 • Goýun ýüze ýetýänçä, derisi müňe ýeter. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem goýun - goýnum, goýnuň, goýny.

goýun go‧ýun 2

Könelişen söz seret gujak

 • Goýnumdan dökülse -- gonjuma. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem goýun - goýnum, goýnuň, goýny.


Duş gelýän formalary
 • goýna
 • goýnam
 • goýnuma
 • goýnumam
 • goýnumda
 • goýnumdan
 • goýnumyz
 • goýnumyzy
 • goýnumyň
 • goýnun
 • goýnuna
 • goýnunda
 • goýnundaky
 • goýnundan
 • goýnuny
 • goýnunyň
 • goýnuň
 • goýnuňam
 • goýnuňda
 • goýnuňdan
 • goýnuňky
 • goýnuňy
 • goýnuňyza
 • goýnuňyzy
 • goýny
 • goýun-da
 • goýunda
 • goýundan
 • goýundy
 • goýundygyny
 • goýundylar
 • goýundyr
 • goýunlar
 • goýunlara
 • goýunlaram
 • goýunlarda
 • goýunlardan
 • goýunlardanam
 • goýunlardyr
 • goýunlary
 • goýunlarym
 • goýunlarymy
 • goýunlarymyz
 • goýunlarymyzy
 • goýunlarymyň
 • goýunlaryna
 • goýunlaryndan
 • goýunlaryny
 • goýunlarynyň
 • goýunlaryň
 • goýunlaryňa
 • goýunlaryňy
 • goýunly
 • goýunlyk
 • goýunmy