goýun 1

Goşa toýnaklylar otrýadynda bolup, süýt, orta hasap bilen her ýüz ene goýundan 105 guzy alyndy.

  • Goýun ýüze ýetýänçä, derisi müňe ýeter. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem goýun - goýnum, goýnuň, goýny.

goýun 2

Könelişen söz seret gujak

  • Goýnumdan dökülse -- gonjuma. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem goýun - goýnum, goýnuň, goýny.