goýuşmak go‧ýuş‧mak işlik

Goýmaga kömekleşmek.

  • Kitaplary etažerkada goýuşdym.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem goýuşmak - goýşar, goýşupdyr.


Duş gelýän formalary
  • goýuşdylar
  • goýuşdym
  • goýuşdyr
  • goýuşmak
  • goýşup