goýdurmak işlik

 1. Alnan zady öňki ýerinde ýa-da başga bir ýerde galdyrtmak, taşlatmak.

 2. Zatlary tertibe getirtmek, ýerleşdirtmek.

  • Annaguly bu zatlary tamynda ýerbe-ýer goýdurdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Men stoly şu ýerde goýdurdym.

 3. Bes etdirmek, taşlatdyrmak.

  • Şahyr öz goşgysynda nas atmagy goýdurmak islepdir. («Edebiýat»)

 4. Oturtdyrmak saldyrmak.

  • Aýna goýdurmak.

  • Diş goýdurmak.