goýberilmek işlik

 1. Paýlanmak, ýaýradylmak, berilmek.

  • Gurluşyga gerekli enjamlar arzan bahasy bilen goýberilýär.

 2. Daňysy çözülmek, boşadylmak.

  • Daňylgy mallar hem goýberildi.

 3. Girmäge rugsat edilmek.

  • Jaň bolandan soň, kluba goýberilýär.

 4. Öňi açylmak, tutulmak (suw we ş. m. hakynda).

  • Ekine suw goýberildi.

 5. Çykarylmak, neşir edilmek, çap edilmek.