goýazylanmak go‧ýa‧zy‧lan‧mak işlik

Salykatly bolmak, akyllanmak.

  • Maýsa has goýazylanypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • goýazylanypdyr