gizlinlik giz‧lin‧lik

[gizli:nlik]

Aç-açan dällik, ogrynlyk, ýaşyrynlyk.

  • Ol gozgalaň on ýylyň dowamynda örän gizlinlikde taýýarlanyldy. (Gadymy dünýä taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gizlinlik - gizlinligi.


Duş gelýän formalary
  • gizlinlige
  • gizlinligi
  • gizlinligini
  • gizlinliginiň
  • gizlinligiň
  • gizlinlikde
  • gizlinlikden