gizlenpeçek giz‧len‧pe‧çek

Iki toparyň biri gizlenip, ikinji topary olary agtaryp tapyp oýnalýan oýun gizlenpeçek oýnamak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gizlenpeçek - gizlenpeçegi.