gitdigiçe

Wagt geçdigiçe, git-gide ýuwaş-ýuwaşdan, barha.

  • Nemes dilinde alnyp barylýan gürrüň gitdigiçe güýjeýardi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • gitdigiçe-de