girrelmek gir‧rel‧mek işlik

Bir zada birden gaharlanmak, derrew gaharlanmak.

  • Biderek zat üçin girrelmek.


Duş gelýän formalary
  • girreler
  • girrelip
  • girrelmek