girizmek işlik

[gi:rizmek]

 1. seret girdirmek 1,2

  • Jaýa girizmek, okuwa girizmek.

 2. Bir zadyň hataryna, düzümine goýmak.

  • Spisoga (at) girizmek.

teklip girizmek

seret teklip


Duş gelýän formalary
 • girizdi
 • girizdigiňçe
 • girizdik
 • girizdiler
 • girizdim
 • girizeli
 • girizeliň
 • girizen
 • girizenden
 • girizendigi
 • girizendigini
 • girizendikleri
 • girizene
 • girizenini
 • girizenlerinde
 • girizenok
 • girizer
 • girizerdim
 • girizeris
 • girizermikä
 • girizip
 • girizipdi
 • girizipdik
 • girizipdiler
 • girizipdir
 • girizipdirler
 • girizjek
 • girizjekdigini
 • girizjekdiklerini
 • girizme
 • girizmedi
 • girizmegi
 • girizmegidir
 • girizmeginde
 • girizmegine
 • girizmegini
 • girizmeginiň
 • girizmegiň
 • girizmegiňiz
 • girizmegiňize
 • girizmejekdigini
 • girizmek
 • girizmekde
 • girizmekden
 • girizmeklerinden
 • girizmeklige
 • girizmekligi
 • girizmekligiň
 • girizmeklik
 • girizmekçi
 • girizmeler
 • girizmeleri
 • girizmeleriň
 • girizmeli
 • girizmelidigini
 • girizmelidir
 • girizmelimi
 • girizmerin
 • girizmez
 • girizmezden
 • girizmezinden
 • girizmezlige
 • girizmezlik
 • girizmeýär
 • girizmäge
 • girizmän
 • girizmändir
 • girizmäni
 • girizmäýin
 • girizmäň
 • girizse
 • girizsek
 • girizseň
 • girizýän
 • girizýändigini
 • girizýär
 • girizýärdiler
 • girizýäris
 • girizýärler