giribermek gi‧ri‧ber‧mek işlik

[gi:ribermek]

Otaga ýa-da boş bir zadyň içine girip gitmek, girip geçibermek.

  • Gir, oglum giriber! (H. Ysmaýylow, Iki atanyň ogly)


Duş gelýän formalary
  • giribereli
  • giriberenlerinde
  • giriberenok
  • giriberiň
  • giriberjege
  • giribermek
  • giribermekden
  • giriberse