girişmek işlik

[gi:rişmek]

 1. Iki-ýekeden girip başlamak ýuwaş-ýuwaşdan girmek.

  • Okuwçylar mekdebe girişip başladylar.

 2. Bir işe başlamak, bir işi edip başlamak.

  • Türkmen dramatuglary aýratyn hem soňky ýyllara häzirki zaman temasynda pýesa ýazmaklyga has içgin girişdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Kutuzow harby işleri çuňňur öwrenmäge girişýär. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • girişdi
 • girişdik
 • girişdiler
 • girişdim
 • girişdir
 • girişeli
 • girişeliň
 • girişen
 • girişende
 • girişenden
 • girişendigi
 • girişendigini
 • girişendiklerini
 • girişendir
 • girişeni
 • girişeniňizde
 • girişenler
 • girişensoň
 • girişer
 • girişeris
 • girişip
 • girişipdi
 • girişipdiler
 • girişipdir
 • girişipdirler
 • girişiň
 • girişjek
 • girişleri
 • girişleriniň
 • girişleriň
 • girişmedi
 • girişmegi
 • girişmeginde
 • girişmegine
 • girişmegini
 • girişmeginiň
 • girişmegiň
 • girişmek
 • girişmekden
 • girişmekdigini
 • girişmekleri
 • girişmeklerine
 • girişmeklige
 • girişmekligi
 • girişmekligine
 • girişmekliginiň
 • girişmekligiň
 • girişmeklik
 • girişmeli
 • girişmelidigini
 • girişmelidir
 • girişmese
 • girişmesi
 • girişmesini
 • girişmezden
 • girişmezinden
 • girişmeýärler
 • girişmäge
 • girişmän
 • girişmändigini
 • girişse-de
 • girişseler
 • girişýän
 • girişýändigi
 • girişýändigini
 • girişýänler
 • girişýänçä
 • girişýär
 • girişýärdi
 • girişýärdiler
 • girişýäris
 • girişýärler