giri

Eliň içi, penje aýa.

girä düşmek

Biriniň ýa-da bir zadyň täsirine duçar bolmak, ele düşmek.

  • Sen nähili beýle ýazgydyn girisine düşdüň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

girä salmak

Öz täsirine duçar etmek, ele salmak, ele düşürmek.


Duş gelýän formalary
  • girim
  • girimde
  • girime
  • girimem
  • girini
  • girisinden
  • girisine
  • giriň
  • girä