girew

 1. Karz (wagtlaýyn).

  • Alnan zadyň deregine goýulýan haryt, pul we ş. m. zat.

  • Ol kitabyny girew goýdy.

 2. Şaýatlyk edip biljek, zaman, kepil.

  • Parahatlyk girewi bolan halkara dostlugy baky ýaşasyn! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Sap ýürekli zähmet zähmet üstünligiň girewidir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • girewdir
 • girewe
 • girewi
 • girewidir
 • girewinde
 • girewine
 • girewini
 • girewiniň
 • girewiň
 • girewleri