girelge gi‧rel‧ge

[gi:relge]

Jaýyň we ş. m. içine girilýän ýer, gapy.

 • Uzyn boýly, inçemik ýüzli bir adam girelgä golaýlaşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • girelgede
 • girelgeden
 • girelgedi
 • girelgedäki
 • girelgeler
 • girelgelerde
 • girelgelere
 • girelgeleri
 • girelgelerinde
 • girelgelerine
 • girelgelerini
 • girelgeleriniň
 • girelgeleriň
 • girelgeli
 • girelgesi
 • girelgesidir
 • girelgesinde
 • girelgesinden
 • girelgesindäki
 • girelgesine
 • girelgesini
 • girelgesiniň
 • girelgä
 • girelgäni
 • girelgäniň
 • girelgäň