girdirmek gir‧dir‧mek işlik

[gi:rdirmek]

  1. Girmäge mümkinçilik bermek, içine salmak, girizmek.

  2. Bir zady ikinji bir zadyň içine salmak, girizip jebis getirmek.

  3. Kabul etdirmek, götertmek, ýerleşdirmek.

    • Çagany okuwa girdirmek.


Duş gelýän formalary
  • girdirmek
  • girdirýärler