girdap gir‧dap

[girda:p]

 1. Derýada, deňizde suwuň köwleýip, aýlanyp akýan ýeri, burgy.

  • Haýynlary düýpsüz girdaba atýan, Azatlyk arslany, biri biz biri. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Çylşyrym, kynçylyk.

  • Men bilirmen bu uruşyň girdabyn, ozal başlap öldürerler serdaryn. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem girdap - girdaby.


Duş gelýän formalary
 • girdaba
 • girdaby
 • girdabyn
 • girdabyna
 • girdabynda
 • girdabyndan
 • girdabyny
 • girdabyň
 • girdapdan
 • girdapmy