girýan

[girýa:n]

girýan bolmak

Gözi ýaşly bolmak, aglamak.

  • Onuň ýanagyndan sorup, onun ýanagynyň üstüne ýaňagyny goýup duranynda, onun girýan bolan gözlerinden ýaş akyp, iki ýaňagynyň arasynda syrykdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)