gijikdirmek gi‧jik‧dir‧mek işlik

 1. Wagtyňy giç etmek, wagtyň köpüsini geçirmek.

  • Güni gijikdirmek.

 2. Gijä galdyrmak, getirmeli we etmeli wagtyndan gijä goýmak.


Duş gelýän formalary
 • gijikdirdi
 • gijikdirdik
 • gijikdirendigi
 • gijikdirensoň
 • gijikdiresi
 • gijikdirip
 • gijikdiripdi
 • gijikdirmegini
 • gijikdirmek
 • gijikdirmeli
 • gijikdirmelidigini
 • gijikdirmezden
 • gijikdirmäge
 • gijikdirmän
 • gijikdirse
 • gijikdirseler
 • gijikdirseň
 • gijikdirýär