giňlik giň‧lik

[gi:ňlik]

 1. seret giňişlik

 2. Aňyrsy-bärsi görünmeýän giňlige göz ýetirip bolmaýardy.

 3. Sowukganlylyk, arkaýynçylyk, paýhaslylyk.

  • Ogulşeker özini giňlige saldy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Annaguly muna giňlige salyp güldi-de: -- Halypa, saňa-da çaý berseler içersiň! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem giňlik - giňligi.


Duş gelýän formalary
 • giňlige
 • giňligi
 • giňligin
 • giňliginde
 • giňliginden
 • giňligine
 • giňligini
 • giňliginiň
 • giňligiň
 • giňligiňde
 • giňligiňe
 • giňlikde
 • giňlikden
 • giňlikdäki
 • giňlikler
 • giňliklerde
 • giňliklerden
 • giňliklerdäki
 • giňliklere
 • giňlikleri
 • giňliklerine
 • giňliklerini
 • giňlikleriniň
 • giňlikleriň