giňişlik gi‧ňiş‧lik

[gi:ňişlik]

 1. Göwrümi ýaýraňlyk, açlyk gaty, boşluk, giňlik.

  • Samolýot deňiz giňişliginiň üstünden uçup barýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bu balyk giňişligi gowy görýär. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 2. Arkaýynçylyk, asudalyk.

  • Soltansöýün giňişlik bir wagt bolsa, belki, ony harmana taşlardy. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem giňişlik - giňişligi.


Duş gelýän formalary
 • giňişlige
 • giňişligem
 • giňişligi
 • giňişligidir
 • giňişligimize
 • giňişligimizi
 • giňişliginde
 • giňişligindedir
 • giňişliginden
 • giňişligindäki
 • giňişligine
 • giňişligini
 • giňişliginiň
 • giňişligiň
 • giňişligiňdäki
 • giňişlikde
 • giňişlikden
 • giňişlikdi
 • giňişlikdir
 • giňişlikdäki
 • giňişlikler
 • giňişliklerde
 • giňişliklerdedir
 • giňişliklerden
 • giňişliklerdir
 • giňişliklerdäki
 • giňişliklere
 • giňişlikleri
 • giňişliklerinde
 • giňişliklerinden
 • giňişliklerindäki
 • giňişliklerine
 • giňişliklerini
 • giňişlikleriniň
 • giňişlikleriň
 • giňişlikleýin
 • giňişliksiz