giňişgenlik gi‧ňiş‧gen‧lik

[gi:ňişgenlik]

seret giňişlik

  • Gijä galan bir towşan giňişgenlik.

  • Çykdy-da töwerege diň salmaga durdy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem giňişgenlik - giňişgenligi.