giňemek gi‧ňe‧mek işlik

[gi:nemek]

 1. Giňligi artmak, göwrümi ulalmak, giňemek.

  • Serdaryň uzadan turşy hyýaryny waşyrdadandan soň, Kelhanyň bogazy biraz giňedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Giň göwrümli bolmak, sowuk ganly bolmak.

  • Ol indi gaty giňäpdir.


Duş gelýän formalary
 • giňedi
 • giňem
 • giňeme
 • giňemedi
 • giňemegi
 • giňemeginde
 • giňemeginden
 • giňemegine
 • giňemeginiň
 • giňemek
 • giňemekligi
 • giňemesi
 • giňemez
 • giňemeýär
 • giňeselerem
 • giňesin
 • giňeýän
 • giňeýändigi
 • giňeýändigine
 • giňeýändigini
 • giňeýär
 • giňeýärdi
 • giňän
 • giňändigini
 • giňäne
 • giňänem
 • giňänsoň
 • giňäp
 • giňäpdi
 • giňäpdir
 • giňär
 • giňärmikä
 • giňäýin