giňeltmek gi‧ňelt‧mek işlik

[gi:neltmek]

 1. Göwrümini artdyrmak, giň etmek, inine artdyrmak, ulaltmak.

  • Çeşmäniň gölen suwlaryny, jalawlaryny arçap, gözbaşyň aýtymy giňeltdiler. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Aýaz ony biraz giňeltdi-de külüňin sapyny içerik saldy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Artdyrmak, köpeltmek ýaýbaňlandyrmak.

  • Maldarlar arasynda agitasion-köpçülik işiň gerimini giňeltmeli. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem giňeltmek - giňeldýär, giňelder, giňeldipdir.


Duş gelýän formalary
 • giňelden
 • giňelder
 • giňeldip
 • giňeldipdi
 • giňeldipdik
 • giňeldipdir
 • giňeldipdirler
 • giňeldäý
 • giňeldýän
 • giňeldýändigi
 • giňeldýändikleri
 • giňeldýänligini
 • giňeldýär
 • giňeldýärdi
 • giňeldýärdiler
 • giňeldýärler
 • giňeltdi
 • giňeltdi-de
 • giňeltdiler
 • giňeltjek
 • giňeltjekdigi
 • giňeltjekdigini
 • giňeltme
 • giňeltmegi
 • giňeltmegimiziň
 • giňeltmegine
 • giňeltmeginiň
 • giňeltmegiň
 • giňeltmek
 • giňeltmekde
 • giňeltmekden
 • giňeltmeklige
 • giňeltmekligi
 • giňeltmeklik
 • giňeltmeklikde
 • giňeltmekçi
 • giňeltmeli
 • giňeltmelidigine
 • giňeltmesiniň
 • giňeltmäge
 • giňeltmäge-de
 • giňeltmän
 • giňeltmäni
 • giňeltsek
 • giňeltsene